VAZENY ZAKAZNIKCI

VAZENY ZÁKAZNICI! Dnes v sobotu 26. srpna 2023 moje restaurace obsluhuje hosty pouze do 20:30. Doufáme, e si domluvíte nāvštěvu naší restaurace dříve než lež le. DĚKUJEME ZÁKAZNIKŮM!